валидиране на професии

С цел да отговорим на голямата нужда на търговските дружества от квалифициран персонал , от една страна, а от друга – да помогнем на множеството работници не притежаващи официален документ за компетенция , открихме програма за валидиране на професия.

Законова обосновка :

Съгласно чл.40 от ЗПОО – всеки , който има , минимум, 6 месеца трудов стаж по определена специалност към момента на кандидатстване има право да се яви на държавен изпит за Свидетелство за Професионална квалификация без да преминава курс по същата / по преценка на методичният съвет на ЦПО / .

Във връзка с горе-посоченото ,предлагаме възможността за официално валидиране на професионална компетенция и получаване на Свидетелство за професионална квалификация по следните професии :

1. Администратор в хотелиерството
2. Камериер в хотелиерството
3. Сервитьор – барман
4. Търговски Представител
5. Консултант – продавач
6. Касиер
7. Оперативен счетоводител