какво предлагаме

1. обща информация …..виж…..

2. лицензирани програми …..виж…..

3. валидиране на професии …..виж…..

4. материални бази за курсове и обучение в Плевен и Велико Търново …..виж…..