последни новини

I.Система за оценяване и поддържане накачеството

Съгласно промените в законодателството и в стремежа си да предложим все по-качествени услуги , считано то Януари месец 2016 г. Центърът разработи собствена система за контрол върху качеството на предлаганото обучение.

Системата за управление на качеството е структурирана и цялостно логически обвързана с планирането както в дългосрочен, така и в средносрочен и краткосрочен план.
Изградената действаща система за качество е основният инструмент за постигане на качествено обучение.
Обхватът на системата за качество е:

 • Обучение по специалности и професионални направления;
 • Обучение за повишаване на квалификацията;

Целенасочено създаваме принципи,които определят разработването и предоставянето на програми от определения обхват. Тези принципи се съпътстват от процедури,което гарантира,че механизмите на системата за качество са ефективно приложени за всяка специалност и дисциплина.
Основните принципи са:

 • програмите се планират и разработват в съответствие с очакваните обучителни резултати и потребности на обучаемия и съобразно ДОИ по професията;
 • участниците /обучаемите/ в програмите се планира да получават услуга и подръжка,която изцяло е интегрирана/неразделна част/ от системата за качество на обучителната услуга;
 • всяка програма използва квалифициран преподавателски състав;
 • програмите осигуряват възможности за взаимодействие и ефективен достъп до обучителни ресурси.

Основен елемент на системата за качество е частта включваща разработените процедури по преглед от ръководството,чрез които системно се проверява адекватността,пригодността и ефективността на внедрената система за управление на качеството по отношение на резултатите.
Ръководството планирано предприема действия по следните направления:

 • вътрешен одит на образователната,изследователската и управленската дейност;
 • преглед на политиката по качеството и целите по качеството;
 • състояние на документацията от системата по качество и нейната адекватност по отношение на националните и международни стандарти,както и констатации по нейната актуалност;
 • информация за проведените вътрешни одити, самооценка и необходимите коригиращи действия, вкл. предложения за превантивни действия;
 • анализ на сигналите,мненията и препоръките на обучаеми и преподаватели;
 • състояние на дейността по осигуряване на учебния процес;
 • състояние на квалификацията на преподавателския и административен състав и необходимост от допълнително обучение;

информация и необходими действия по лицензионния режим.

 

II. Центърът за Професионално Обучение към дружеството подписа съглашение с Министерство на труда и социалната политика ,в частност с Агенция по заетостта за обучения по Програма “Аз мога повече” 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери.

Кой може да участва?
Всеки работещ на трудов договор в частната сфера може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. В програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация. Всеки одобрен получава ваучер за обучение (на стойност 700 лв. за езиково и 1800 лв. за професионално), с който заплаща своя курс на доставчика на обучение.

III.  В продължение на фирмената политика за ъпгрейд на оборудването и за целите на разнообразието от предлагани качествени услуги, от месец Май 2015 г. се предлага нов апарат :

O2

 • Показания за приложение: 
 • 1. Кислородна мезотерапия
 • 2. LED терапии
 • 3. Микротоков миолифтинг
 • Полезна информация :

Кислородната мезотерапия активизира лимфната система, стимулира кръвообращението, оптимално ревитализира и цялостно освежава кожата, подобрява нейната текстура, предотвратява образуването на бръчки, има лифтинг ефект.

За засилване ефекта от кислорода, терапията може да се прилага  в комбинация с други процедури като микродермабразио, детоксикиращ лимфодренаж ,  LED терапия и микротоков миолифтинг.

 

IV . Следвайки стратегията си за експанзия и развитие, дружество отвори Дермато-Козметичен Салон и в гр. Велико Търново.

Традиционно и съгласно фирмената политика , ще се предлага целият спектър от услуги от сфера естетична дерматология / ботокс, филъри, мезотерапия, химически пилинг /, козметични процедури и апаратна козметология / фотоепилация, фотоподмладяване, радиочеститно третиране, кавитация, микродермабразио и др. /. Също така, ще предложим и всички предлагани от нас до сега услуги в гр. Плевен от сферата на лазерното ND:Yag третиране на пигментации / премахване на татуировки, перманентен грим и лечение на гъбички по ноктите / и лазерно подмладяване.

За целите на професионалното обучение,  ЦПО центърът към дружеството ще предложи и лицензирани обучения по : козметика, масаж и апаратна козметология.

V . Следвайки фирмената политика и заложената стратегия за разширяване портфолиото от предлагани услуги , както в центровете си по козметика , така и в сферата на професионалните курсове и обучения , Дружеството разнообрази дейността си със закупуването на следните апарати ново поколение  :

 1. Q-switched ND:YAG лазер.

 2. Кавитация и Радиочестотно третиране / RF /.

 3. Комбинирано кристално и диамантено Микродермабразио.

По този начин Дружеството реализира плана си да е единственият център за професионално обучение с интегрирани качествени и иновационни технологии в програмите си за обучение реализирани в собствени материални бази.