лицензирани програми

Съгласно полученият лиценз от НАПОО всички учебни програми в Центъра за Професионално Обучение към дружеството отговарят на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация, за разширяване и актуализиране на придобита професионална квалификация и са в съответствие със съвременните тенденции в професионалното образование и обучение.

 

Професионално направление “ Козметика “

• Курс Козметик  / уникална учебна програма водена от дерматолог /

• Курс Маникюрист-педикюрист

• Курс Фризьор

 

Професионално направление ” Туризъм “

• Курс Администратор

• Курс Камериер

• Курс Сервитьор-барман

 

Професионално направление ” Търговия “

• Курс Търговски представител

• Курс Касиер

• Курс Оперативен счетоводител

• Курс Продавач-консултант