лицензирани професии

Учубните програми в Центъра за Професионално Обучение към дружеството отговарят на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация, за разширяване и актуализиране на придобита професионална квалификация и са в съответствие със съвременните тенденции в професионалното образование и обучение. Същите са разработени на професионално равнище, като се стремим постоянно да ги обогатяваме с нови теоретични и практически номвовъведения от съответните области на приложение.

 

Професионално направление “ Козметика “

 

• Курс Козметик  / уникална учебна програма водена от дерматолог /свали учебен план

• Курс Маникюрист-педикюрист – свали учебен план

• Курс Фризьор – свали учебен план

 

Професионално направление ” Туризъм “

 

• Курс Администратор –  свали учебен план

• Курс Камериер –  свали учебен план

• Курс Сервитьор-барман –  свали учебен план

 

Професионално направление ” Търговия “

 

• Курс Търговски представител – свали учебен план

• Курс Касиер – свали учебен план

• Курс Оперативен счетоводител – свали учебен план

• Курс Продавач-консултант – свали  учебен план