какво ще получите

При успешно завършване на квалификационен курс Вие ще получите един от тези документи :
• Свидетелство за професионална квалификация
(по образец на НАПОО) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
• Удостоверение за професионално обучение
(по образец на НАПОО) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.
• Сертификат по ключова компетентност: 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.