ЦПО

 

Центърът е разделен на четири действащи отдела : Козметика, Туризъм, Търговия и Приложни занаяти. Центърът е лицензиран от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието под лиценз  № 201112925.

 

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение. За справки в НАПОО:   +3592 970 66 55 или за вход в регистъра на лицензираните центрове http://www.navet.government.bg Благодарение на екипа от лектори, с които работим и съвременните  програми за обучение, лицензирани от Европейският съюз, осъществяваме квалификация и преквалификация на човешки ресурси и професионална подготовка за работа по едни от най-актуалните за момента професии в страната и чужбина.