декларация за ползване на модул ДО

Условия за ползване на сайта и учебната платформа за дистанционно обучение и декларация за идентичност.

“УНИВЕРСАЛ ПЛЕВЕН ” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни под № 1396731 .

Личната информация, която ни предоставяте ще бъде използвана единствено и само за целите на обучението и свързаната с това документация и отчети.

Записвайки се в даден курс се задължавате и гарантирате :

 • Да участвате лично в  web-базираното дистанционно обучение.
 • Да спазвате всички изисквания и технически  инструкции за работа в сайта и учебната платформа .
 • Да не разкривате предоставените потребителски имена и пароли за вход в сайта на други лица.
 • Да не продавате, предоставяте, преотстъпвате и разпространявате под каквато и да била форма на трета страна – юридическо или физическо лице, учебни материали от платформата за дистанционно обучение, на учебният център .
 • Да не публикувате коментари и материали, противоречащи на закона, морала и добрите нрави.
 • Да не призовавате към насилие над личността, или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

 

Ограничаване на отговорността :

 • Информацията в сайта се предоставя в съответствие със законодателството. Правим всичко възможно да   поддържаме на сайта си вярна и точна информация. Това не изключва възможността да възникнат инцидентно пропуски или неточности.
 • “УНИВЕРСАЛ ПЛЕВЕН ” ООД  не носи отговорност за злонамерени действия на трети лица.
 • “УНИВЕРСАЛ ПЛЕВЕН ” ООД  не носи отговорност за действия на курсисти, нарушаващи закона, морала и добрите нрави.
 • “УНИВЕРСАЛ ПЛЕВЕН ” ООД  не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт поддържа препратки.
 • “УНИВЕРСАЛ ПЛЕВЕН ” ООД  не носи  отговорност за субективни интерпретации на точността и пълнотата на учебните ресурси  и информацията, публикувани в сайта.

 

Правилата за ползване могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия сайт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители /клиенти.