ВХОД модул ДО

Дистанционното обуче ние, наричано още онлайн, е-обучение, е-learning, компютърно или интернет обучение, е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая.

 vhod

Дипломите, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.

За да бъде учебният процес в някой от нашите Центрове за Професионално Обучение полезен, ефикасен и увлекателен за Вас, Вие ще имате достъп до:

  •  Интересно поднесен материал, с много практически задания и упражнения за самостоятелна подготовка. По-любознателните ще могат да се запознаят с допълнителни материали, които не са задължителни по принцип.
  • Учебна платформа, която е   лесна за навигация.
  •  В допълнение на интерактивните ни обучения, Вие ще имате и възможност за чат с всички Ваши колеги, за да споделяте опит и знания, както ще имате достъп и до специализираните ни форуми.
  • Възможност за индивидуални консултации с Вашите преподаватели – те с радост ще Ви помогнат допълнително при необходимост.

 

И да не забравяме едни от най-важните предимства на Дистанционната форма на обучение:

Възможност да учите:

  • От всяка точка на страната или света,
  • В удобно за Вас време,
  • От комфорта на собствения си дом,
  • Без да харчите излишни средства за транспорт, или да губите време за придвижване